ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μ.Α.Σ. «Για το νομοσχέδιο της Δια Βίου Μάθησης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Για το νομοσχέδιο της Δια Βίου Μάθησης»

 

Το νομοσχέδιο για την δια βίου μάθηση που κατέθεσε χθες στην βουλή το υπουργείο παιδείας. Εξυπηρετεί μόνο ένα στόχο:την παράγωγη φτηνων-ευέλικτων εργαζομένων και επιστημόνων για τα μονοπώλια και τις επιχειρήσεις, χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα.

Το νέο νομοσχέδιο:

·         Νομιμοποιεί τα κολέγια δηλαδή τα ιδιωτικά μαγαζιά στην εκπαίδευση.

·         Αποσυνδέει πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα.

·         Μετατρέπει τις σπουδές σε προσωπική υπόθεση του σπουδαστή. Διαλύονται τα προγράμματα σπουδών.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και κατά κύριο λόγο οι σημερινοί μαθητές και σπουδαστές, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από φτωχές λαϊκές οικογένειες, θα κυνηγούν πιστωτικές μονάδες, απ’ τις σχολές τους, τα ιδιωτικά κολέγια, τα ΙΕΚ, τα συνέδρια, τις  ημερίδες, τη συμμετοχή σε ΜΚΟ και την κάθε είδους δραστηριότητα ώστε να αποκτούν δεξιότητες και καθε στιγμή να καλύπτουν τις ανάγκες της εργοδοσίας ώστε να μπορέσουν να βρουν και να διατηρήσουν τη δουλειά τους.

Η ύπαρξη αποφοίτων σε παραπλήσιο αντικείμενο από διάφορους δρόμους (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ), θα διαμορφώνει τη στρατιά ανέργων που είναι απαραίτητη για να προχωρεί το ξεθεμελίωμα των εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών συμβάσεων. Επομένως, πιο “ανταγωνιστικοί” θα είναι αυτοί που στην αγορά εργασίας θα δουλεύουν με τους χειρότερους όρους, θα επανακαταρτίζονται και θα ημιαπασχολούνται, θα είναι για μεγάλα διαστήματα άνεργοι.

Διέξοδος από αυτή την κατάσταση υπάρχει, απαιτεί την πλήρη σύγκρουση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος πλάι στο ταξικό εργατικό το ΠΑΜΕ με την καρδιά της στρατηγικής της πολιτικής της ΕΕ και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου. Χρειάζεται ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα μονοπώλια.

Πρέπει οι φοιτητές και οι σπουδαστές ιδιαίτερα εκείνοι που προέρχονται από εργατικές λαϊκέςοικογένειες να πάρουν θέση στην πρώτη γραμμή του αγώνα με το ΜΑΣ για λαϊκή παιδεία για μόνιμη  και σταθερή δουλειά για όλους

27/8/2010

Comments are closed.