Φωτογραφίες από τα συλλαλητήρια του Μ.Α.Σ. στις 21/10/2010

Στη θεσσαλονίκη

Comments are closed.