Αποφάσεις Φοιτητικών και Σπουδαστικών Συλλόγων για τον ολοήμερο αποκλεισμό του Υπουργείου Παιδείας την Πέμπτη 14/3 στις 12:00 ενάντια στο σχέδιο «Αθηνά» και για την ανέγερση νέων εστιών

Οι Σπουδαστικοί Σύλλογοι ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Καστοριάς, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Κοζάνης, ΣΔΟ ΤΕΙ Κοζάνης, ΤΕΙ Λαμίας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Χαλκίδας, ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας, το τμήμα Τοπογραφίας και το τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας, το τμήμα Πληροφορικής και το τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, οι σύλλογοι Οικότροφων Εστίας ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ Πάτρας και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας Γεωλογικό, Νοσηλευτική, Παιδαγωγικό και Τουρκικών Σπουδών, καλούν σε συμμετοχή στον ολοήμερο αποκλεισμό του Υπουργείου Παιδείας την Πέμπτη 14/3 στις 12:00.

Comments are closed.