5η Πανελλαδική Συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών

Την Κυριακή 1 Δεκέμβρη, στο ΤΕΙ Πειραιά, θα διεξαχθεί η πέμπτη πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Θα συμμετάσχουν φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, επιτροπές αγώνα, επιτροπές εκλεγμένες σε έτη και εξάμηνα, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, ορισμένοι αντιπρόσωποι για τα Πανσπουδαστικά Συνέδρια, φοιτητές και φοιτήτριες που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ.

Στην πανελλαδική συνάντηση θα γίνει απολογισμός δράσης του προηγούμενου διαστήματος, σχεδιασμός και οργάνωση της πάλης για τη νέα χρονιά και εκλογή της νέας Πανελλαδικής και Εκτελεστικής Γραμματείας.

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ)

Comments are closed.