Το νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις σε Θεσσαλία, Στερεά, ΕΚΠΑ και Γεωπονικό να μείνει στα χαρτιά!Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας!

Εκτελεστική Γραμματεία

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταθέτει προς ψήφιση το νομοσχέδιο«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» με στόχο την περαιτέρω σύνδεση των σχολών με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Με την πολιτική τηςοδηγεί στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της παιδείας και την υποβάθμιση των σπουδών μας.Το σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζει τα υπάρχοντα προβλήματα που έχουμε! Αντίθετα, τα κάνει χειρότερα.

  • Διευρύνεται η κατηγοριοποίηση πτυχίων και αποφοίτων που υπονομεύει την εργασιακή μας προοπτική. Απόφοιτοι με πτυχία διαφορετικών "ταχυτήτων", 2ετή, 4ετή, 5ετή στο ίδιο αντικείμενο, με διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών οι οποίοι αναγκάζονται να κυνηγάνε πανάκριβες πιστοποιήσεις και τελικά να "επιβιώνει" ο πιο φθηνός, συμπιέζονται τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω.
  • Παγιώνεται η υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις σε καθηγητές, υποδομές και φοιτητική μέριμνα. Η ίδρυση νέων τμημάτων, χωρίς επιπλέον πόρους, προσωπικό και υποδομές θα γιγαντώσει τα προβλήματα. Η ίδια η λειτoυργία των νέων τμημάτων είναι «στον αέρα» όπως αποδεικνύει η πείρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τις τραγικές ελλείψεις καθηγητών, υποδομών και τις περικοπές εργαστηρίων και πρακτικής άσκησης.
  • Διαμορφώνεται ένα μεγάλο κομμάτι φοιτητών και αποφοίτων που το πτυχίο τους δεν θα έχει κανένα αντίκρυσμα, χωρίς δικαίωμα ισοτίμησής του με κάποιο νέο τμήμα.
  • Ο σχηματισμός τμημάτων κατά παραγγελία των επιχειρηματιών οδηγεί στο κλείσιμο τμημάτων, τις συγχωνεύσεις σε τμήματα-φρανκενστάϊν χωρίς συνάφεια μεταξύ τους, την πολυδιάσπαση αντικειμένων και τίτλων σπουδών.

Βάζουμε μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες μας!

Απαιτούμε:

  • Να αποσυρθεί τώρα το σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Ένα πτυχίο, πανεπιστημιακού επιπέδου, για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Όχι στις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στα Ιδρύματα, τα πτυχία και τους αποφοίτους τους.
  • Κρατική χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών! Δωρεάν σπουδές για όλους.
  • Το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα.
  • Όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να περιλαμβάνεται στο πτυχίο.
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα.

Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους σε διοργάνωση συλλαλητηρίου τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση!

Comments are closed.