Καμία καθυστέρηση στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων!!

Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε μεγάλες καθυστερήσεις στη διανομή των συγγραμμάτων με αρκετά βιβλία να φτάνουν μέχρι και το Δεκέμβρη. 

Φέτος η κυβέρνηση και το Υπουργείο αποφάσισαν να αλλάξουν τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων. Πλέον η δήλωση μαθημάτων προηγείται της δήλωσης συγγραμμάτων. Όμως στην πλειοψηφία των τμημάτων οι δηλώσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα με αποτέλεσμα να καθυστερεί απαράδεκτα τόσο η δήλωση όσο και η παράδοση των συγγραμμάτων!!

Δε φτάνει η έλλειψη υποδομών και καθηγητών, πρέπει να τα βγάλουμε πέρα και χωρίς βιβλία;

Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση! ΤΩΡΑ το Υπουργείο Παιδείας και οι διοικήσεις να πάρουν μέτρα για:

● Να ανοίξουν άμεσα οι δηλώσεις μαθημάτων σε όλες τις σχολές και τα τμήματα. 

● Να δημοσιευτούν όλες οι βαθμολογίες μαθημάτων που έχουν καθυστερήσει. 

● Τη δωρεάν διάθεση όλων των συγγραμμάτων σε καθορισμένα σημεία μέσα στις σχολές με ευθύνη των διοικήσεων και όχι των εκδοτικών οίκων.

  ● Να παρέχονται όλα τα απαραίτητα συγγράμματα για κάθε μάθημα. 

 ● Ανάρτηση όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου. Ηλεκτρονική ανάρτηση των σημειώσεων των καθηγητών. 

● Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, αίθουσες ΗΥ, κλπ). Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και τα επιστημονικά περιοδικά για όλους τους φοιτητές.

Comments are closed.