Κινητοποιησεις στις Πρυτανείες και τις Διοικήσεις σχολών και ιδρυμάτων

Σήμερα οι Επιτροπές Αγώνα προχωρήσαν σε δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις στις Πρυτανείες και τις Διοικήσεις σχολών και ιδρυμάτων.

Comments are closed.