Κάτω τα χέρια από τους συλλόγους και τις συλλογικές διαδικασίες!

Η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ εντείνει ακόμα περισσότερο τον αυταρχισμό, την παρεμπόδιση της συλλογικής έκφρασης και διεκδίκησης των φοιτητών. Σε ανακοίνωσή της στις 18/11 αναφέρει:  «Οι πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ θα εισηγηθούν προς τις επί μέρους Σχολές την περιοδική διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων κατά Τμήματα, ώστε να δοθεί επί τέλους η δυνατότητα στην πλειοψηφία των φοιτητών/-τριών να αποφασίζουν όλοι απ’ ευθείας ως προς την εκάστοτε διακοπή των μαθημάτων που ορισμένοι προτείνουν κι επιτήδεια επιβάλλουν».
Πρόκειται για πρόταση που έχει στόχο να περιορίσει και τελικά να καταργήσει τη συλλογική έκφραση των φοιτητών μέσα από τους φοιτητικούς τους συλλόγους.
Πρόκειται για πρόταση που έχει στόχο να περιορίσει και να τελικά να καταργήσει τις συλλογικές διαδικασίες και τα όργανα του φοιτητικού κινήματος όπως οι γενικές συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια.
Πρόκειται για πρόταση που έχει στόχο να περιορίσει και να τελικά να καταργήσει τη δυνατότητα των φοιτητών να αποφασίζουν μέσα από τις δικές τους μαζικές συλλογικές διαδικασίες και τα δικά τους εκλεγμένα όργανα όποια μορφή πάλης θεωρούν ότι εξυπηρετεί την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Πρόκειται για μια ακόμα απόδειξη του ότι η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ που διαμορφώνει ένα πανεπιστήμιο «παράδεισο» για τα κέρδη των επιχειρήσεων και «εφιάλτη» για τους φοιτητές και το λαό, έχει σαν απαραίτητο συμπλήρωμα την ένταση του αυταρχισμού και το χτύπημα του συλλογικού αγώνα για τις ανάγκες των φοιτητών.
Πήρε ο πόνος για τη δημοκρατική λειτουργία των συλλόγων αυτούς που αποφασίζουν να κλείσουν τις σχολές όποτε τους καπνίσει;  
Καλούμε τους φοιτητές να καταδικάσουν τη νέα απαράδεκτη πρόταση της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ! Με τη μαζική τους συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων να σπάσουν στην πράξη την προσπάθεια περιορισμού των συνδικαλιστικών ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί με θυσίες και αγώνες!
Απαιτούμε από τους Κοσμήτορες των σχολών και τους Προέδρους των τμημάτων να πάρουν θέση καταδικάζοντας την συγκεκριμένη πρόταση.
Δεν θα ρωτήσουμε την κυβέρνηση και την Πρυτανεία τον τρόπο που θα επιλέγουμε να αγωνιστούμε! Αυτό είναι υπόθεση των ίδιων των φοιτητών και των συλλόγων τους!

Comments are closed.