Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ. στο πλευρό της Παλαιστίνης και της Άχεντ Ταμίμι

Comments are closed.