Να αποσταλούν άμεσα τα συγγράμματα στους φοιτητές χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση!

Εκτελεστική Γραμματεία

Η κυβέρνηση άμεσα να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους και αφορούν το κόστος σπουδών την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μετά το κλείσιμο των Πανεπιστημίων μπροστά στην εξάπλωση της πανδημίας. Η οδηγία για αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης διαλέξεων εξ αποστάσεως εφαρμόζεται χωρίς να έχουν παρθεί τα αναγκαία μέτρα για να μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές από αυτή.

Εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης απουσιάζει ο απαραίτητος εξοπλισμός από τα Ιδρύματα ώστε να οργανώσουν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης ενώ δεν έχει υπάρξει καμιά μέριμνα υλοποίησης των αιτημάτων των φοιτητικών συλλόγων για εξασφάλιση πρόσβασης στο ίντερνετ και ατομικού εξοπλισμού στους φοιτητές ώστε να μην αποκλειστεί κανένας από αυτή τη διαδικασία.

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει σημαντικό διάστημα του εξαμήνου, οι φοιτητές εξακολουθούν να μην έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα συγγράμματα για να μπορούν έστω να ανατρέξουν σε αυτά, απουσιάζει η επίσημη ενημέρωση για το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν στους φοιτητές. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκδότες δημιουργεί και εντείνει προβλήματα που οι φοιτητές έχουν αντιμετωπίσει ξανά τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες βάζει τις ανάγκες των φοιτητών και αυριανών επιστημόνων στο ζύγι και τις αντιμετωπίζει ως κόστος. Την ίδια ώρα αξιοποιεί την επιδημία για να περάσει μέτρα που ενισχύουν τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυξάνει το κόστος των σπουδών για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Τα περί «ατομικής ευθύνης» που η κυβέρνηση κλίνει σε όλους τους τόνους δεν μπορούν να κρύψουν τις τεράστιες δικές της ευθύνες που φέρνουν το λαό και τη νεολαία απροστάτευτους μπροστά στον κίνδυνο της πανδημίας αλλά και μπροστά στον κίνδυνο των μέτρων που παίρνει και αφήνουν στην απ’ έξω την ουσιαστική προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των φοιτητών.

Να εξασφαλιστεί άμεσα η πρόσβαση όλων των φοιτητών στα συγγράμματα για όλα τα μαθήματά τους, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικές εκδόσεις). Να αναρτηθεί όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό και βιντεοσκοπημένες οι διαλέξεις στις διαδικτυακές πλατφόρμες με παράλληλη προστασία των μελών ΔΕΠ στα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Να πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις συγγραμμάτων και να αποσταλούν αυτά άμεσα στις διευθύνσεις που θα δηλώσουν οι φοιτητές χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Έκτακτο κονδύλι χρηματοδότησης για τα Ιδρύματα ώστε να εξοπλιστούν τα Πανεπιστήμια και ατομικά οι φοιτητές για να έχουν όλοι πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Να διασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των φοιτητών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ψηφιοποιημένες βιβλιοθήκες από τους χώρους διαμονής τους. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν με το άνοιγμα των Πανεπιστημίων. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μη χαθεί κανένα εξάμηνο, εργαστήριο, πρακτική άσκηση.

 

Δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες μας! Τώρα λογαριαζόμαστε με την κυβέρνηση για να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην πληρώσουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους τα μέτρα μπροστά στην πανδημία! Δε μένουμε σιωπηλοί! Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση! Ερχόμαστε σε επικοινωνία με το Σύλλογο μας!

Comments are closed.