Κοινή ανακοίνωση Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών και ΜΑΣ- Άμεση λύση στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές στα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα

Άμεσες λύσεις στο ζήτημα μη διεξαγωγής των εργαστηριακών, πρακτικών και κλινικών μαθημάτων για τους κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα

Η κατάσταση που βιώνουν οι κύπριοι φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κλειστά τα πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο, παράλληλα με τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διαιωνίζει τα σοβαρά υπάρχοντα προβλήματα όπως η συνεχιζόμενη αναβολή εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αβεβαιότητα χιλιάδες φοιτητές ως προς την απρόσκοπτη και πραγματικά ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι κύπριοι φοιτητές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, μαζί με χιλιάδες Ελλαδίτες συμφοιτητές τους, έχουν μείνει εκτεθειμένοι ως προς τα ακόλουθα:

1. Αρκετές σχολές έχουν ενημερώσει φοιτητές, πως θα τους απαλλάξουν από την πρακτική άσκηση, με αποτέλεσμα να είναι αντιμέτωποι τόσο με την υποβάθμιση της ποιότητας του πτυχίου τους, όσο και με τον κίνδυνο μη αναγνώρισης τους από τους κρατικούς φορείς πιστοποίησης πτυχίων στη Κύπρο.

2. Εκεί και όπου είναι υποχρεωτική για το πτυχίο η πρακτική άσκηση, επειδή αναβάλλεται εδώ και ένα χρόνο, αναγκάζει τους επηρεαζόμενους φοιτητές να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

3. Οι χώροι των εργαστηρίων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας παραμένουν κλειστοί, με αποτέλεσμα φοιτητές να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργαστηριακές πτυχιακές τους. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό πλέον επηρεάζει όλο και περισσότερους φοιτητές, αφού συμπεριλαμβάνονται στο πρόβλημα και όσοι δεν μπόρεσαν φέτος να επιλέξουν καθηγητές για τις εργαστηριακές πτυχιακές τους.

Για τα πιο πάνω, θα πρέπει άμεσα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης από την Ελληνική Κυβέρνηση, προς τα Τμήματα και τις Σχολές που απαιτούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση, ώστε τα εργαστηριακά, πρακτικά και κλινικά μαθήματα να αρχίσουν άμεσα. Επίσης όσοι Κύπριοι φοιτητές επέστρεψαν στην Κύπρο ένεκα της κατάστασης, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυπριακής Κυβέρνησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης στη Κύπρο, χωρίς να υπάρξουν ζητήματα αναγνώρισης του πτυχίου τους. Δεν υπάρχει άλλη ουσιαστική λύση και δεν χωρεί άλλη καθυστέρηση.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη στήριξη μας στους αγώνες του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και των Φοιτητικών Συλλόγων, να μην εφαρμοστεί στην πράξη το απαράδεκτο νομοσχέδιο που προωθείται εις βάρος των φοιτητών και των εργαζομένων των Πανεπιστημίων και όπως τα 30 εκ. που θα δοθούν για το νομοσχέδιο να δοθούν για την κάλυψη των αναγκών των Πανεπιστημίων με διδακτικό προσωπικό και υποδομές

Comments are closed.