ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2022-2023

Με τα όνειρα, την επιστήμη, τους αγώνες μας κερδίζουμε τις σπουδές και το μέλλον μας! Κανένας μόνος του!

Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών καταθέτει το πλαίσιο των στόχων πάλης και διεκδικήσεων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Απέναντι στην επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά μας στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, τη μεγάλη ακρίβεια που συρρικνώνει το εισόδημα των οικογενειών μας, τους κινδύνους που απορρέουν από την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, προτείνουμε στους φοιτητικούς συλλόγους να υιοθετήσουν, να συμπληρώσουν και να εμπλουτίσουν το παρακάτω πλαίσιο πάλης. 

Καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να κάνει δική του υπόθεση την οργάνωση  σε κάθε Τμήμα και έτος. Για να δυναμώσει το φοιτητικό κίνημα, μέσα από τον συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών τμημάτων και ετών, για να διεκδικήσουμε:

➢ Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών. Να εξασφαλίζει την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών, την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας, της λειτουργίας των Ιδρυμάτων. 
➢ Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Πρόσληψη μόνιμου και σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ανάπτυξη υποδομών με ευθύνη του κράτους για την εκπαιδευτική διαδικασία, αίθουσες, εργαστήρια και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες σε όλες τις σχολές.

➢ Το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να δίνεται μέσα στο πτυχίο. 
➢ Έκτακτο κονδύλι για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων λόγω της ακρίβειας. Να εξασφαλιστεί η θέρμανση σε όλα τα αμφιθέατρα και χώρους των πανεπιστημίων, στις εστίες

➢ Δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές. Δωρεάν σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις, βιβλία, αναλώσιμα, φοιτητικό internet. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. 

➢ Κανένας φοιτητής να μη μείνει χωρίς στέγη! 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Πλαφόν στις τιμές των ενοικίων. Αξιοποίηση αδιάθετων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση όσων έχουν ανάγκη. Να αξιοποιηθεί η περιουσία των Ιδρυμάτων και του Δημοσίου, των Δήμων και Περιφερειών για δημιουργία νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια. Επισκευή και ανακαίνιση όλων των παλιών εστιών με κρατική δαπάνη. 
➢ Μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Μείωση των τιμών σε βασικά είδη, στο ρεύμα, τη θέρμανση, τα καύσιμα. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Κατάργηση των δημοτικών τελών και ένταξη των φοιτητών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο επίδομα θέρμανσης. 

➢ Να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος-πλαίσιο! Να καταργηθούν οι αντί-εκπαιδευτικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων. 
➢ Να καταργηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. 

Α. Παλεύουμε για ολόπλευρη μόρφωση, για αναβαθμισμένες σπουδές! Μπλοκάρουμε την εφαρμογή του νέου νόμου-πλαίσιο! Παλεύουμε για την κατάργηση όλων των αντί-εκπαιδευτικών νόμων!

• Πανεπιστήμιο αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν. Ένα ενιαίο πτυχίο, υψηλού επιπέδου, για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Όχι στις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στα Ιδρύματα, τα πτυχία και τους αποφοίτους τους.

• Κρατική χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ύψος των αναγκών. Να εξασφαλίζει την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών, την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας, της λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

 • Έκτακτο κονδύλι για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων λόγω της ακρίβειας. Να εξασφαλιστεί η θέρμανση σε όλα τα αμφιθέατρα και χώρους των πανεπιστημίων, στις εστίες

• Να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος-πλαίσιο! 
• Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Πρόσληψη μόνιμου και σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού. Ανάπτυξη υποδομών με ευθύνη του κράτους για την εκπαιδευτική διαδικασία, αίθουσες, εργαστήρια και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες σε όλες τις σχολές. Επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, που θα προωθούν τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με κριτήριο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.  Σύγχρονα επιστημονικά συγγράμματα σε κάθε μάθημα που να καλύπτουν ολόκληρη την ύλη. Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στα ομοειδή τμήματα με βάση τις απαιτήσεις της επιστήμης.

• Το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Όλη η απαραίτητη γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να δίνεται μέσα στο πτυχίο. Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων και πιστοποιήσεων για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στις επαγγελματικές ενώσεις ή σε οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης, κρατικό ή ιδιωτικό. Όχι στην απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία.

• Όχι στο κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις Τμημάτων, τη μετατροπή τους σε 3ετή Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών.

 • Όχι στην εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των Πανεπιστημίων.

• Όχι στην ενίσχυση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση! Κατάργηση της Ενιαίας Βάσης Εισαγωγής.

Για την εκπαιδευτική διαδικασία και την εξεταστική:

• Ενίσχυση των δωρεάν φροντιστηριακών μαθημάτων.

• Δωρεάν εκτύπωση και διανομή όλων των συγγραμμάτων με ευθύνη του κράτους. Δωρεάν αναλώσιμα, υλικά εργαστηρίων για όλους τους φοιτητές. Ούτε σκέψη για επιβολή κριτηρίων και “κοφτών” στη διανομή των συγγραμμάτων.

• Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών(επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, αίθουσες ΗΥ, κλπ). Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και τα επιστημονικά περιοδικά για όλους τους φοιτητές.

• Όχι στις αλυσίδες και τα προαπαιτούμενα, που πετάνε εκτός σπουδών ειδικά τους εργαζόμενους φοιτητές.

• Ανάρτηση όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρμες του Πανεπιστημίου. Ηλεκτρονική ανάρτηση των σημειώσεων των καθηγητών.

• Διπλές εξεταστικές για τους επί πτυχίω φοιτητές.

• Δωρεάν περιοδική  επιμόρφωση όλων των αποφοίτων για να συμβαδίζουν με την επιστημονική εξέλιξη. Επιμόρφωση ενιαία, δημόσια και δωρεάν, με κεντρική κρατική ευθύνη, με πλήρη και αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. 
• H εκμάθηση ξένων γλωσσών και ΗΥ, να κατοχυρώνεται στο πτυχίο.

• Δημοσίευση του προγράμματος της εξεταστικής από την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής σε διάστημα 3 εβδομάδων μετά το πέρας της εξέτασης και ηλεκτρονικά. 
• Τα θέματα των απαλλακτικών εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης τους να ανακοινώνονται έγκαιρα.

• Υποχρεωτική επίδειξη γραπτών από όλους τους καθηγητές σε συγκεκριμένη ημερομηνία και δυνατότητα αναβαθμολόγησης μετά τον έλεγχο του γραπτού.

• Επανεξέταση του μαθήματος σε περίπτωση που το 60% και άνω των φοιτητών  έχουν κοπεί.

• Δυνατότητα επανεξέτασης για τη βελτίωση βαθμού στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για όλους τους φοιτητές.

 Παλεύουμε ενάντια στην επιχειρηματική λειτουργία των Πανεπιστημίων!

• Κατάργηση των διδάκτρων και τελών στα προπτυχιακά οποιουδήποτε είδους με οποιαδήποτε μορφή.

• Άμεση κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά. Επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

• Κατάργηση των ξενόγλωσσων επί πληρωμή προπτυχιακών προγραμμάτων που ανοίγουν το δρόμο για γενίκευση των διδάκτρων σε όλα τα προπτυχιακά. 
• Όχι στο εμπόριο προγραμμάτων e-learning, σεμιναρίων, πιστοποιητικών. Η αναγκαία επιμόρφωση να παρέχεται δωρεάν σε όλους

• Να φύγουν οι εργολάβοι από τις λειτουργίες σίτισης, καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης των πανεπιστημίων και των εστιών.

• Όχι στο ξεπούλημα και την εμπορική αξιοποίηση της περιουσίας των ιδρυμάτων.

• Καμία συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων στην διοίκηση και λειτουργία των ιδρυμάτων.     
• Έρευνα που να συμβάλλει στη λαϊκή ευημερία, στην κοινωνική εξέλιξη, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Ελεύθερη και πλατιά διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Όχι στην εμπορευματοποίηση της Έρευνας.

Β. Παλεύουμε για άμεση στήριξη των φοιτητών, των  οικογενειών μας, των εργαζόμενων φοιτητών. Δεν θα παραιτηθούμε από τις σπουδές μας!

Για τη μετακίνηση και τη σίτιση

• Δωρεάν και ποιοτική σίτιση για όλους τους φοιτητές χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Εστιατόρια, κυλικεία στην ευθύνη του κράτους και όχι των ιδιωτών. Όχι στις ανατιμήσεις στα κυλικεία, επιβολή πλαφόν στις τιμές τους.

• Εξασφάλιση της λειτουργίας των εστιατορίων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στις σχολές και τις εστίες. Να μην κλείνουν στις διακοπές ώστε να σιτίζονται οι φοιτητές που παραμένουν στις πόλεις. Μονιμοποίηση των εργαζομένων στα εστιατόρια με πλήρη εργασιακά δικαιώματα

• Δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, ΚΤΕΛ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ).Μειωμένες τιμές εισιτηρίων σε ΚΤΕΛ, πλοία, τρένα, αεροπλάνα. 

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια:

• Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης. 
• Κατάργηση των δημοτικών τελών και ένταξη των φοιτητών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο επίδομα θέρμανσης. 

• Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. 
• Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης όπως διατροφής, ένδυσης κοκ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης

• Σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας κόντρα στις δεσμεύσεις της ΕΕ για την «πράσινη ανάπτυξη» και το εμπόριο ρύπων.

Για τις μετεγγραφές διεκδικούμε:

• Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη από την στιγμή που το κράτος δεν εξασφαλίζει τις δωρεάν σπουδές για όλους στο Τμήμα και την πόλη που εισήχθησαν. 

• Να αντιστοιχιστούν άμεσα τα παλιά και νέα Τμήματα του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου. Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές των τμημάτων που πανεπιστημιοποιήθηκαν στα ομοειδή Τμήματα. 
• Κατάργηση των απαράδεκτων βαθμολογικών κριτηρίων για μετεγγραφή ανάμεσα στα Τμήματα.

• Οι φοιτητές που εγκρίνεται η μετεγγραφή τους, να παίρνουν άμεσα κάρτα σίτισης, πάσο, κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βιβλία, να εγγράφονται στα εργαστήρια, να δικαιούνται άμεσα να κάνουν  αιτήσεις για εστία. Να αναγνωρίζονται τα μαθήματα που εξετάστηκαν επιτυχώς στο προηγούμενο Τμήμα.

Για τους εργαζόμενους φοιτητές:

• Ειδικά ωράρια και αναπληρώσεις μαθημάτων (π.χ. απογευματινά εργαστήρια). 
• Επέκταση της φοιτητικής άδειας στον απαιτούμενο χρόνο για τη συμμετοχή στην εξεταστική.

• Δικαίωμα να εγγράφονται στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και να παίρνουν επίδομα ανεργίας για όσο καιρό μένουν άνεργοι.

Για την πρακτική άσκηση

• Πρακτική άσκηση, ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να πραγματοποιείται έγκαιρα, χωρίς τις σημερινές καθυστερήσεις μηνών και με ευθύνη του τμήματος, με επιβλέποντα καθηγητή. 

 Ιδιαίτερα για τους μετανάστες και αλλοδαπούς φοιτητές:

• Ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες φοιτητές. Δωρεάν φοιτητική μέριμνα. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 • Δωρεάν ανανέωση της άδειας παραμονής.

• Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

• Ειδικές εξετάσεις (προφορικές, κλπ).

 Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες:

• Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων, συγγραμμάτων για την εκπαίδευση και την καθημερινή τους ζωή.

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμΕΑ στους χώρους των πανεπιστημίων με δημιουργία ραμπών και συντήρηση των ανελκυστήρων. Ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια στις εστίες και χώροι παρακολούθησης που να τους διευκολύνουν.

• Ειδικός τρόπος εξέτασης προσαρμοσμένος σε κάθε περίπτωση στις ανάγκες του φοιτητή.

• Επιπλέον μέτρα στήριξης για την εργασιακή τους αποκατάσταση και την εύρεση εργασίας.

Γ. Δίνουμε αποφασιστική απάντηση στην κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό!

• Να μην εφαρμοστεί ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη

• Όχι στην Πανεπιστημιακή αστυνομία. Έξω η αστυνομία από τις σχολές μας. Καμία σκέψη για τουρνικέ και κάμερες στις σχολές μας!

• Όχι στην παρέμβαση του κράτους και των κυβερνήσεων στη δομή και τη λειτουργία των συλλόγων, στην υπονόμευση των εκλεγμένων Διοικητικών Συμβουλίων, της διαδικασίας των φοιτητών εκλογών. Όχι στα ενιαία ψηφοδέλτια. Οι φοιτητές ορίζουμε τους εκπροσώπους μας σε όλα τα όργανα διοίκησης μέσα από το φοιτητικό μας σύλλογο!

• Υπερασπιζόμαστε τη ζωντανή λειτουργία των συλλόγων μας, τις μαζικές τους διαδικασίες. Όχι στις διαβλητές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που υπονομεύουν τη ζωντανή συλλογική συζήτηση, τη μυστικότητα και εγκυρότητα της ψηφοφορίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και διευκολύνει τους μηχανισμούς του κράτους που έχουν στόχο το χτύπημα των συλλόγων μας.

• Υπερασπιζόμαστε το πανεπιστημιακό άσυλο. Εναντιωνόμαστε στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων των φοιτητών.

 • Καμία ποινική-πειθαρχική δίωξη για συνδικαλιστική δράση. Να αθωωθούν τώρα όλοι οι συμφοιτητές μας που διώκονται με απαράδεκτες κατηγορίες, επειδή διεκδικούν το δικαίωμα τους στη μόρφωση.

• Στο πλάι του εργατικού κινήματος παλεύουμε για να καταργηθεί όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο που βάζει εμπόδια στο δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση στους χώρους δουλειάς, στην απεργία, στο δικαίωμα στη διαδήλωση. Κανένας συμβιβασμός με το φακέλωμα της συνδικαλιστικής δράσης.

Δ. Παλεύουμε για δουλειά στο αντικείμενο σπουδών μας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με την εργασία και την έρευνα μας να συμβάλλει στην κάλυψη των δικών μας αναγκών και των οικογενειών μας! 

Μαζί με όλο το λαό παλεύουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για τις ανάγκες των οικογενειών μας, διεκδικώντας:

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας.

• Κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν το επίπεδο του μισθού, της ασφάλισης, τις παροχές υγείας και άδειας ενιαία για όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου, τους απόφοιτους μιας σχολής.

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού στα 825 ευρώ όπως διεκδικούν τα εργατικά σωματεία. Κανένας νέος να μην αμείβεται κάτω από τα 825 ευρώ και κανένας απόφοιτος να μην αμείβεται με λιγότερα από την αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου.

• Να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη που φέρνει τη 10ωρη εργασία. Να καταργηθεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχτισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

• Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, με 7ωρο – 35ωρο – 5ήμερο, καθορισμένο ωράριο με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις, 6ωρο – 5ήμερο – 30ωρο για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Επαναφορά και νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Συλλογικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους με αυτό το καθεστώς. Κατάργηση όλων των «ελαστικών» μορφών απασχόλησης, των απλήρωτων υπερωριών, των νόμων για τη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και την υπονόμευση των ΣΣΕ.

 • Να κλείσουν τα γραφεία διασύνδεσης των ιδρυμάτων, που παίζουν το ρόλο του δουλεμπόρου και του μεσάζοντα των επιχειρήσεων στις σχολές. Δημιουργία γραφείων με αντικείμενο την ενημέρωση των φοιτητών για την επαγγελματική τους προοπτική, τον έλεγχο της τήρησης των όρων της πρακτικής άσκησης από τους εργοδότες, την επιστημονική ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων.

• Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους όλων των τμημάτων που πανεπιστημιοποιήθηκαν.

Ε. Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών.

• Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καμία εμπλοκή για οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο.

• Καμία συνεργασία των Ιδρυμάτων με το ΝΑΤΟ, καμία έρευνα για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

 • Να ακυρωθεί η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσουν όλες οι Αμερικανo-νατοϊκές βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα. Η χώρα μας να μη γίνει ορμητήριο για την επιδρομή των ιμπεριαλιστικών γερακιών του πολέμου.

• Κανένας φαντάρος και στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολή εκτός συνόρων.

• Κλείσιμο όλων των hot spots στα νησιά. Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο κατ’ αρχάς στην ηπειρωτική χώρα σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας και στη συνέχεια η άμεση μεταφορά τους στις χώρες προορισμού τους.

• Να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες που είναι εστίες πολέμου, εμφυλίων, υπό κατοχή ή είναι θύματα αντιδραστικών καθεστώτων και κινδυνεύει η ζωή τους. Να εξασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου μέσω πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού.

• Να εξασφαλίζεται ιατρική περίθαλψη, εμβολιασμοί προσφύγων και μεταναστών, πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση, χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ και με την απαραίτητη στελέχωση όλων των σχετικών υπηρεσιών.

ΣΤ. Παλεύουμε για ψυχαγωγία, πολιτισμό, αθλητισμό δωρεάν για όλους! Νεολαία ελεύθερη από εξαρτήσεις.

• Δωρεάν, καθολική και αναβαθμισμένη πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτισμού σε κάθε Ίδρυμα! Αναβάθμιση των ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών υποδομών, των χώρων πράσινου των ιδρυμάτων για να αποκτήσουν «ζωή τα ιδρύματα» και εκτός εκπαιδευτικών διαδικασιών, να γίνουν κυψέλες δημιουργίας και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των νέων.

• Καμία σκέψη για κλείσιμο ή υποβάθμιση των Πανεπιστημιακών Λεσχών! Να μην εφαρμοστεί το άρθρο 296 του νόμου-πλαίσιο που προβλέπει την κατάργηση τους! Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υποδομών τους, την κάλυψη των αναγκών των πολιτιστικών ομάδων.

• Να ανοίξουν, να ανακαινιστούν και να είναι δωρεάν όλοι οι χώροι άθλησης που έχουν ήδη στην ευθύνη τους τα Ιδρύματα (γυμναστήρια, γήπεδα, πισίνες κ.α.). Σύγχρονος εξοπλισμός και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των πανεπιστημιακών γυμναστηρίων. 
• Πρόσβαση όλων των φοιτητών στους χώρους άθλησης μόνο με την επίδειξη του πάσο.

• Πρόσληψη γυμναστών, δασκάλων χορού, μουσικής και όλου του κατάλληλου προσωπικού για την στήριξη των ομάδων αθλητισμού και πολιτισμού που υπάρχουν στα πλαίσια των συλλόγων. Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών ομάδων.

 • Δημιουργία πολιτιστικών στεκιών των συλλόγων στις σχολές. Παραχώρηση χώρων μέσα στο Πανεπιστήμιο και χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό.

• Πολλαπλασιασμός  των κέντρων ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών, των προγραμμάτων δράσης στο δρόμο, των κέντρων υποστήριξης χρηστών, των θεραπευτικών κοινοτήτων και των κέντρων πρόληψης με άμεση κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες. Στο πλαίσιο της πρόληψης, ένταξη ενημερωτικών προγραμμάτων στις σχολές. Ανάπτυξη του δικτύου των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, δωρεάν και χωρίς καμία συμμετοχή ιδιωτών.

• Καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, με εξοντωτικές ποινές στους εμπόρους.

• Δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Πανελλαδικού Φορέα πρόληψης – θεραπείας- κοινωνικής επανένταξης, χωρίς καμία συμμετοχή ιδιωτών. 
• Εισαγωγή μαθημάτων σχετικών με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης στις σχολές κοινωνικών επιστημών, σε ιατρικές και νομικές σχολές.

Ζ.  Διεκδικούμε μέτρα στήριξης και προστασίας για το γυναικείο οργανισμό. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στις αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις, την πολύμορφη βία κατά των γυναικών!

Δυναμώνουμε τον αγώνα απέναντι σε κάθε κοινωνική ανισότητα, τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη βία κατά των γυναικών μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, την εργασία, τη ζωή.

Για την προστασία και στήριξη των νέων φοιτητριών:

• Με ευθύνη του κράτους να καλύπτονται δωρεάν όλες οι απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις.

• Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές κ.α), με την άμεση και πλήρη στελέχωση τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ.

•Να ενισχυθεί στους πανεπιστημιακούς χώρους και τις εστίες η φύλαξη από μόνιμο προσωπικό των Ιδρυμάτων και να υπάρξει επαρκής φωτισμός όλες τις βραδινές ώρες.

• Να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι καταγγελίες περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης να παίρνουν άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης και να αποδίδονται ευθύνες.

• Ενημερωτικά προγράμματα στις σχολές μας αλλά και σε σχολεία, αθλητικά σωματεία και χώρους αθλητισμού, πολιτισμού,  από επιστημονικούς κρατικούς φορείς.

• Στελέχωση Ιδρυμάτων και Φοιτητικών εστιών με ιατρικές μονάδες, παροχές συμβουλευτικής και ψυχολογική υπηρεσία.

• Στις φοιτητικές εστίες να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας, ιδιαίτερα σε κοινόχρηστους χώρους, για την προστασία του γυναικείου οργανισμού.

Comments are closed.